Služby

 • Vedení podvojného účetnictví a daňové evidence, vč. evidence majetku, skladových zásob, zpracování DPH, měsíčních závěrek, roční závěrky

 • Rekonstrukce účetnictví

 • Pomoc při rozhodování a zavádění, příp. nastavení nového informačního systému ve společnosti

 • Zpracování a komplexní vedení mzdové agendy pro velké i malé organizace, vč. ročních přiznání a ročních zúčtování DPFO, dále:
  • Přihlašování a odhlašování zaměstnanců na OSSZ a ZP
  • Výpočet mezd, vypracování příkazů k úhradě vč. zákonných srážek, zpracování přehledů pro OSSZ, ZP
  • Vedení mzdových a evidenčních listů
  • Zpracování dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti
  • Vypracování podkladů spojených s ukončením pracovního poměru
 • Zpracování a podání daňových přiznání, zejména:
  • DPH
  • Daň silniční
  • Daň z příjmu fyzických osob
  • Daň z příjmu právnických osob, vč. výkazů a přílohy k účetní závěrce
 • Zastupování klienta na úřadech a při kontrolách státních orgánů, spolupráce při auditu společnosti, zpracování výroční zprávy a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, ekonomické, finanční a organizační poradenství

 • Příprava ekonomických a finančních podkladů pro vedení společnosti, zejména:
  • Přehled pohledávek a závazků, cash-flow, výsledku hospodaření dle středisek, příp. zakázek, atd.
  • Sledování vývoje hlavních finančních ukazatelů společnosti v porovnání s plánem, příp. s "Forecast"
  • Zpracování měsíčního reportingu pro vedení společnosti nebo mateřskou společnost, zkušenosti s SW Hyperion, komunikace s centrálou v zahraničí
  • Zpracování nebo pomoc při zpracování plánu a FCST, další ekonomické a finanční analýzy dle požadavků klienta

Kontakt:

 • Contribut, s.r.o.
  Mickiewiczova 9
  160 00 Praha 6

  tel: +420 603175478

  www.contribut.com

  Napište nám: